Tło

Obszary praktyki

Napisz do nas

Odszkodowania

Odszkodowanie jest świadczeniem, które przysługuje poszkodowanemu z tytułu poniesionej szkody od osoby, która tę szkodę wyrządziła bądź od podmiotu, który ponosi za tę osobę odpowiedzialność z mocy prawa bądź na podstawie umowy. Odszkodowanie może przyjąć różną formę – w zależności od decyzji poszkodowanego: rekompensaty pieniężnej lub przywrócenia stanu istniejącego przed zdarzeniem. Obowiązek wypłaty powstaje na skutek zaistnienia tzw. odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej lub odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej, a głównym celem odszkodowania jest spełnienie funkcji kompensacyjnej.

W dotychczasowej praktyce wielokrotnie uczestniczyłam w procesach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Dochodzę odszkodowań zarówno od sprawców odpowiedzialnych za powstanie szkody, jak i od innych podmiotów zobowiązanych do jej naprawienia, w szczególności od zakładów ubezpieczeń. Doradzam m.in. w sprawach dotyczących szkody na osobie – w przypadku urazów, uszkodzeń ciała, cierpień psychicznych, szkód powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych (samochodowych), śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym (samochodowym), wypadków przy pracy, czy też wypadków w miejscach publicznych.

Wsparcie kancelarii polega m.in. na:
- udzielaniu porad prawnych – w formie ustnej i pisemnej (także on-line),
- przygotowywaniu stosownych wniosków i dokumentacji,
- wystosowywaniu wezwań do wypłaty odszkodowania na etapie przedsądowym w celu polubownego zakończenia sprawy,
- sporządzeniu pozwu o odszkodowanie poprawnego pod kątem merytorycznym i formalnym, zawierającego stosowne twierdzenia, wnioski oraz sugerowaną wysokość dochodzonego roszczenia;
- reprezentowaniu poszkodowanych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz sądami powszechnymi.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438