Tło

Obszary praktyki

Napisz do nas

Prawo karne

Kancelaria oferuje obronę w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę i postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w toku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone w postępowaniu przygotowawczym oraz w sądowym (oskarżyciel posiłkowy) przed sądem I i II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym.

Jesteś podejrzanym/oskarżonym/ skazanym?

Kancelaria oferuje obronę w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę i postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w toku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. Analizuję możliwość zastosowania instytucji procesowych takich jak dobrowolne poddanie się karze czy też możliwość warunkowego umorzenia postępowania.
Sporządzam również pisma procesowe i wnioski dowodowe, wnioski o zawieszenie lub odroczenie wykonywania orzeczonej kary lub rozłożenie zasądzonej grzywny na raty.
Reprezentuję również skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary).

Jesteś pokrzywdzonym?

Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone w postępowaniu przygotowawczym oraz w sądowym (oskarżyciel posiłkowy) przed sądem I i II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym. Dochodzę roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Tło

Podsumowując Kancelaria oferuje:

1.

Przygotowanie od podstaw niezbędnych do prowadzenia danej działalności regulaminów, umów, oświadczeń dla klientów

lub

2.

Zmodyfikowanie i uzupełnienie istniejących dokumentów oraz dopasowanie ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

3.

Przygotowanie podstawowych klauzul informacyjnych RODO,
w tym:

a) przygotowanie klauzuli informacyjnej dotyczącej formularza kontaktowego z instrukcjami;

b) opracowanie polityki prywatności;

c) instrukcję prawidłowego uzupełnienia dokumentów oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej

4.

kilkustopniowe zabezpieczenie placówek przed roszczeniami ze strony

5.

zabezpieczenie działalności w związku z restrykcjami wobec wystąpienia stanu epidemii

więcej na ten temat w zakładce
DOOKOŁA COVID

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka
ul. Towarowa 35 lok. 30
00-869 Warszawa

miejsce spotkań z Klientami:
ul. Towarowa 35 lok. 50
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438