Tło

Obszary praktyki

Napisz do nas

Obsługa prawna przedsiębiorców

Przedsiębiorco! Czy zadbałeś o odpowiednią dokumentację w swojej działalności?
Czy masz przygotowane umowy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, regulaminy, opracowaną klauzulę informacyjną RODO? A może masz pytania związane z zatrudnianiem swoich pracowników?

Przedsiębiorco! Czy zadbałeś o odpowiednią dokumentację w swojej działalności? Czy masz przygotowane umowy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, regulaminy, opracowaną klauzulę informacyjną RODO? A może masz pytania związane z zatrudnianiem swoich pracowników?

Jeśli chciałbyś skonsultować czy zgromadzona przez Ciebie dokumentacja Cię odpowiednio zabezpiecza Twoją działalność i jest dostosowana do aktualnych przepisów, proponuję wykonanie audytu i wprowadzenie odpowiednich dla Twojej branży rozwiązań.

Główną specjalizacją Kancelarii, ze względu na osobiste zainteresowania adwokat Moniki Cichockiej, która od lat łączy profesję prawną z branżą taneczną i sportową jest obsługa prawna placówek FITNESS, SIŁOWNI i SZKÓŁ TAŃCA.

Kancelaria jest w stanie przygotować także zindywidualizowaną ofertę poprowadzenia szkolenia na wybrane zagadnienie prawne w obrębie tematyki prawa cywilnego, rodzinnego lub prawa pracy. Organizowane przez kancelarię szkolenia koncentrują się na najbardziej aktualnych i praktycznych aspektach związanych z prawem i gospodarką. W ich trakcie uczestnicy nie tylko pogłębiają wiedzę w danym obszarze, ale przede wszystkim nabywają praktyczne umiejętności, które umożliwiają im świadome podejmowanie najkorzystniejszych decyzji prawnych i biznesowych.

Dotychczasowa współpraca Kancelarii z tymi branżami wykazała, iż często w regulaminach takich placówek mamy do czynienia z klauzulami niedozwolonymi (jak chociażby w zakresie z góry przyjętej zgody na wykorzystanie wizerunku klientów w celach promocyjnych czy zapisów o bezzwrotnych karnetach) oraz brakiem wymaganych przepisami prawa (a zwłaszcza ustawą o prawach konsumentów oraz ustawą o usługach świadczonych drogą elektroniczną) informacji, co przekłada się zarówno na kary, jakie mogą być na Państwa działalność nałożone w wyniku kontroli UOKiK oraz inne negatywne konsekwencje, bo konsument jest w wypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych na uprzywilejowanej pozycji np. klient przez rok od zakupu może skutecznie domagać się zwrotu za zakupioną usługę – wszyscy klienci, którzy opłacili karnety online mogą zażądać zwrotu płatności za nią i będą w tym wypadku mieli rację. Kancelaria ma za zadanie ochronić Państwa przed tego typu roszczeniami.

Dodatkowo przedsiębiorcy z branży sportowej często popełniają błąd w samym sposobie zamieszczenia regulaminu na stronie www nie zdając sobie sprawy, że brak dochowania określonej procedury wdrożenia takiego regulaminu powoduje, iż de facto nie wiąże on Waszych klientów i nie możecie się później powoływać na jego zapisy.

Brakuje także często regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – a jest to niespełnienie jednego z ustawowych wymogów w przypadku, gdy na Państwa stronie znajdują się istotne informacje, formularze kontaktowe lub możliwość założenia swojego konta.

Kolejnym częstym problemem, z jakim zmagają się właściciele siłowni lub szkół tańca jest kwestia ponoszenia stałych opłat licencyjnych związanych z wykorzystaniem muzyki w trakcie korzystania z placówki lub prowadzenia przez instruktorów zajęć. A przecież klienci nie uzależniają swojej decyzji o uczęszczaniu do Waszej placówki ze względu na odtwarzaną tam muzykę, a możliwość ćwiczenia– tej prostej zależności często nie rozumieją jednak kontrolujący z ZAIKsu, STOARTu i innych tego typu organizacji. Kancelaria przygotuje odpowiednie zapisy w regulaminie, które zabezpieczą Państwa przed błędną interpretacją usługi i stworzy kilkustopniowe zabezpieczenie oraz formalności pod ewentualne próby kontroli, aby ją zablokować.

Przedsiębiorcy oferujący usługi często nie zdają sobie sprawy jak ważne jest odpowiednie skonstruowanie klauzuli informacyjnej RODO – nie wystarczy ograniczyć jej do jedno – dwuzdaniowej formułki typu kopiuj- wklej. Należy m.in. podać cele przetwarzania danych osobowych i podmioty, którym dane się udostępnia, a także wskazać szereg uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane. Ponadto w większości przypadków brak jest odpowiednich informacji o przetwarzaniu danych osobowych przy okazji zamieszczania na stronach www formularzy kontaktowych. Równie częstą, a niedozwoloną praktyką jest łączenie zgód albo uzależnianie wykonania usługi od uzyskania niektórych zgód na przetwarzanie danych osobowych np. w celach marketingowych. Brak tego typu informacji albo stosowanie niedozwolonych rozwiązań jak np. wskazane powyżej naraża przedsiębiorcę na poniesienie kar w razie kontroli.

Tło

Podsumowując Kancelaria oferuje:

1.

Przygotowanie od podstaw niezbędnych do prowadzenia danej działalności regulaminów, umów, oświadczeń dla klientów

lub

2.

zmodyfikowanie i uzupełnienie istniejących dokumentów oraz dopasowanie ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

3.

Przygotowanie podstawowych klauzul informacyjnych RODO,
w tym:

a) przygotowanie klauzuli informacyjnej dotyczącej formularza kontaktowego z instrukcjami;

b) opracowanie polityki prywatności;

c) instrukcję prawidłowego uzupełnienia dokumentów oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej.

4.

Kilkustopniowe zabezpieczenie placówek przed roszczeniami ze strony takich organizacji jak Zaiks czy Stoart.

5.

Zabezpieczenie działalności w związku z restrykcjami wobec wystąpienia stanu epidemii.

Więcej na ten temat w zakładce
DOOKOŁA COVID

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438