Tło

KORONAWIRUS VS ZMIANA WARUNKÓW UMÓW (w tym umów najmu lokali)

KORONAWIRUS VS ZMIANA WARUNKÓW UMÓW (w tym umów najmu lokali)

Mam dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, których plany biznesowe zostały mocno pokrzyżowane przez panującą epidemię koronawirusa:

Jest możliwość zmiany warunków umów (w tym zmniejszenia wysokości czynszu w przypadku umów najmu lokali) lub nawet ich rozwiązania, jeśli jest to dla przedsiębiorców korzystniejsze rozwiązanie.

Po pierwsze: należy zapoznać się dokładnie z umową i poszukać w niej klauzuli o sile wyższej, zgodnie z którą żadna ze stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą z całą pewnością można uznać epidemię. Takie zapisy, choć dość często spotykane w umowach, a dotychczas uważane za zbędne i „martwe” okazały się być w obecnej sytuacji zbawienne dla niektórych kontrahentów.

Po drugie: Jeśli umowa nie przewiduje uregulowań odnoszących się do siły wyższej, w wielu przypadkach, w oparciu o zasady ogólne kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy będą mogli próbować skutecznie uchylić się od odpowiedzialności umownej. W tym celu mogą m.in. skorzystać z klauzuli rebus sic santibus uregulowanej w art. 357 [1] Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem przepisu: „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.”

To, czego obecnie doświadczamy, jest bez wątpienia okolicznością niemożliwą do przewidzenia, a zarazem prowadzącą do nadzwyczajnej zmiany stosunków. Jeśli spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami wynikającymi (bezpośrednio lub pośrednio) z sytuacji epidemicznej, należy spróbować renegocjować jej warunki w oparciu o przywołany wyżej przepis. 

Nie wystarczy jednak powołać się ogólnie na powstałą epidemię dany artykuł KC. Za każdym razem trzeba wykazać, że epidemia spowodowała w tej konkretnej sprawie nadmierne trudności w wypełnieniu jakiegoś umownego obowiązku, np. niemożność zapłacenia czynszu za najem lokalu w placówkach, których głównym źródłem dochodu byli uczęszczający tam ludzie np. na zajęcia taneczne czy na siłownię albo dostawa towaru do sklepu ze względu na zamknięte granice przez kolejne restrykcje uniemożliwi jakikolwiek zysk i przyniesie nadmierną stratę.

Gdyby strony danej umowy nie doszły do porozumienia co do sposobu spełnienia zobowiązania, kwestia ta mogłaby stanowić przedmiot orzekania sądu. W obecnym stanie należy jednak działać szybko poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, gdyż z każdym dniem przedsiębiorcy, którym wirus zablokował możliwość prowadzenia biznesu ponoszą straty.

Służę pomocą prawną przy renegocjacji warunków umów ze względu na stan epidemiczny, a także w przypadku braku porozumienia stron, w postępowaniach sądowych dotyczących omawianego zagadnienia.

Tło

Inne artykuły

 • JAK ZREKOMPENSOWAĆ ODWOŁANE ZAJĘCIA KURSANTOM?

  A co z zajęciami, które Ty odwołujesz? Odrabiać czy nie odrabiać?

 • CZY ODRABIANIE ZAJĘĆ TO PRZYWILEJ?

  Zapisy regulaminów o odrabianiu zajęć czy nieobecności, wcale nie należą do rzadkości.

  I całkiem słusznie!

 • KONKURENCJA "PODKŁADA MI ŚWINIĘ" - CO MOGĘ ZROBIĆ?

  Sprawdź, jak reagować na czyny nieuczciwej konkurencji!

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438