Tło

CZY SZKOŁY TAŃCA/ POLE DANCE/ FITNESS MOGĄ DZIAŁAĆ?

Na wstępie podkreślę, że obowiązuje Was to, co w rozporządzeniu – bo to jest akt prawny, a nie co na stronie gov.pl – bo tam są jedynie wytyczne – wskazówki, nie mające mocy prawnej, a że rozporządzenie pełne jest luk, to z pomocą przedsiębiorcom, którzy chcą się otworzyć przychodzą właśnie prawnicy:

Przyjrzyjmy się takiej prostej analizie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na przykładzie szkół tańca:

Jeden z przepisów rozporządzenia brzmi: 

„Do X dnia (data ciągle jest przedłużana) ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych”.

CO TO DLA WŁAŚCICIELI SZKÓŁ TAŃCA OZNACZA? 

Większość, jeśli nie wszystkie szkoły tańca działają w oparciu o PKD z grupy 85- głównie 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane "szkołami", "studiami", "klasami" itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:

naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
zajęcia z dziedziny sztuki,
KURSY TAŃCA,
szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Czy jest tu gdzieś mowa o objęciu tą podklasą „udostępnianie miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni”?

Nie ma.

A która klasa obejmuje „udostępnianie miejsca do tańczenia”?

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją PKD podklasa ta obejmuje m.in.:

działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),
organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowane w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Jak więc widać, pojęcia te są rozróżnione: Wasza działalność, o ile jest zarejestrowana pod PKD 85.5 pozaszkolne formy edukacji i tak faktycznie działa - nie polega na udostępnianiu miejsc do tańczenia, a na organizowaniu kursów tańca (czy innej formie działalności edukacyjnej pozaszkolnej).

A że zgodnie z art. 8 ustawy Prawo przedsiębiorców: „Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.” – czyli innymi słowy wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone i w ustawie w żadnym innym miejscu nie ma mowy o zakazie działalności z Waszego PKD, to w mojej ocenie możecie nadal funkcjonować. 


Co więcej, rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

A w art.46b pkt 2 ustawy widnieje, że w rozporządzeniu można ustanowić CZASOWE OGRANICZENIE określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Ograniczenie – a nie zakaz. 

Konstytucja także zezwala na ograniczenie (i znowu – ale nie zakaz) wolności działalności gospodarczej w ustawie określającej zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej (który to stan klęski żywiołowej nie został oficjalnie ogłoszony) – art. 233 ust.3 Konstytucji RP.

Szkoły tańca, podobnie jak szkoły pole dance oraz fitness mogą również w świetle obecnego stanu prawnego funkcjonować przy lekkich zmianach organizacyjnych, stosowaniu właściwego reżimu sanitarnego i zabezpieczeniu się odpowiednią dokumentacją prawną – i w całym tym procesie pomaga właśnie nasza Kancelaria. Zapraszam do kontaktu!

Tło

Inne artykuły

  • "ZADATEK JEST BEZZWROTNY."

    Karolina, właścicielka szkoły tańca Dance, ma problem, bo klienci zapisują się na zajęcia, zajmują miejsce w grupie, a potem nie opłacają karnetu i rezygnują. Karolina chciałaby się jakoś zabezpieczyć.

  • ROZCHOROWAŁAM SIĘ I NIE MOGĘ POPROWADZIĆ ZAJĘĆ. CO TERAZ?

    Rozchorowałam się i nie mogę poprowadzić zajęć. Pani Mecenas, czy mogę przysłać zastępstwo?

  • UWAGA! NOWY OBOWIĄZEK SZKÓŁ TAŃCA! CZY WDROŻYŁEŚ JUŻ STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH?

    Czy wiesz, że zgodnie z wprowadzoną w lutym tzw. ustawą Kamilka MASZ OBOWIĄZEK WDROŻYĆ w swoim studio (jeśli przychodzą na zajęcia dzieci i młodzież) tzw. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH?

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438