Tło

CZY SZKOŁY TAŃCA/ POLE DANCE/ FITNESS MOGĄ DZIAŁAĆ?

Na wstępie podkreślę, że obowiązuje Was to, co w rozporządzeniu – bo to jest akt prawny, a nie co na stronie gov.pl – bo tam są jedynie wytyczne – wskazówki, nie mające mocy prawnej, a że rozporządzenie pełne jest luk, to z pomocą przedsiębiorcom, którzy chcą się otworzyć przychodzą właśnie prawnicy:

Przyjrzyjmy się takiej prostej analizie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na przykładzie szkół tańca:

Jeden z przepisów rozporządzenia brzmi: 

„Do X dnia (data ciągle jest przedłużana) ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych”.

CO TO DLA WŁAŚCICIELI SZKÓŁ TAŃCA OZNACZA? 

Większość, jeśli nie wszystkie szkoły tańca działają w oparciu o PKD z grupy 85- głównie 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane "szkołami", "studiami", "klasami" itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:

naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
zajęcia z dziedziny sztuki,
KURSY TAŃCA,
szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Czy jest tu gdzieś mowa o objęciu tą podklasą „udostępnianie miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni”?

Nie ma.

A która klasa obejmuje „udostępnianie miejsca do tańczenia”?

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją PKD podklasa ta obejmuje m.in.:

działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),
organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowane w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Jak więc widać, pojęcia te są rozróżnione: Wasza działalność, o ile jest zarejestrowana pod PKD 85.5 pozaszkolne formy edukacji i tak faktycznie działa - nie polega na udostępnianiu miejsc do tańczenia, a na organizowaniu kursów tańca (czy innej formie działalności edukacyjnej pozaszkolnej).

A że zgodnie z art. 8 ustawy Prawo przedsiębiorców: „Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.” – czyli innymi słowy wszystko co nie jest zabronione jest dozwolone i w ustawie w żadnym innym miejscu nie ma mowy o zakazie działalności z Waszego PKD, to w mojej ocenie możecie nadal funkcjonować. 


Co więcej, rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

A w art.46b pkt 2 ustawy widnieje, że w rozporządzeniu można ustanowić CZASOWE OGRANICZENIE określonych zakresów działalności przedsiębiorców. Ograniczenie – a nie zakaz. 

Konstytucja także zezwala na ograniczenie (i znowu – ale nie zakaz) wolności działalności gospodarczej w ustawie określającej zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej (który to stan klęski żywiołowej nie został oficjalnie ogłoszony) – art. 233 ust.3 Konstytucji RP.

Szkoły tańca, podobnie jak szkoły pole dance oraz fitness mogą również w świetle obecnego stanu prawnego funkcjonować przy lekkich zmianach organizacyjnych, stosowaniu właściwego reżimu sanitarnego i zabezpieczeniu się odpowiednią dokumentacją prawną – i w całym tym procesie pomaga właśnie nasza Kancelaria. Zapraszam do kontaktu!

Tło

Inne artykuły

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZKOŁY TAŃCA ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNI

    „Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni”, to napis pojawiający się w wielu szatniach i jeden z kluczowych punktów regulaminów wielu obiektów sportowych.

  • JAKI JEST TWÓJ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA?

    Witam Cię ponownie! Dziś kolejny „bezpieczny” wpis, czyli dalej porozprawiam o odpowiedzialności w tańcu i sporcie oraz o granicach Twojej odpowiedzialności jako instruktora i/lub właściciela szkoły tańca, klubu sportowego, studio fitness czy pole dance – dalej dla ułatwienia nazywać je łącznie „szkołą”.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

    Ostatnio mówiłam Ci o okolicznościach, w których jako instruktor i/ lub właściciel szkoły tańca (też klubu sportowego, studio fitness itd.) odpowiadasz za kontuzje uczestników zajęć. Pamiętaj proszę, że nie chcę Cię straszyć czy zniechęcać do robienia tego, co kochasz. Pragnę budzić u Ciebie świadomość, kiedy możesz być pociągnięty do odpowiedzialności i, a contrario, w jakich sytuacjach zarzuty pod Twoim adresem są nieuzasadnione.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438