Tło

CZY JEŚLI SIĘ OTWORZĘ, TO ZABIORĄ MI TARCZĘ?

CZY JEŚLI SIĘ OTWORZĘ, TO ZABIORĄ MI TARCZĘ?

Ponieważ retoryka rządzących coraz częściej przybiera formę grożenia palcem: jak się będziecie buntować i się otworzycie, to my Wam zabierzemy, to co łaskawie daliśmy, uspokajam: tak łatwo nie zabierzecie!

Po pierwsze - sprawdzamy zapisy w umowie o przyznaniu pomocy finansowej. Istotne jest czy w ogóle znajduje się tam punkt wskazujący czy i pod jakimi warunkami możemy być zobowiązani do jakichś zwrotów- jeśli nie ma w umowie takiego zastrzeżenia, to nie ma w ogóle o czym tu dyskutować.

Jeśli znajdziemy taki zapis, to również nic straconego -zarówno dotacje z Funduszy Pracy, jak i subwencje czy pożyczki ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przyznawane są w oparciu o umowę cywilnoprawną – a spory dookoła realizacji umów cywilnoprawnych rozstrzyga niezależny sąd, a nie samodzielnie jedna z jej stron.  

Podstawą do odebrania nam pomocy finansowej nie może być więc ukaranie nas mandatem za niestosowanie się do słynnego już Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nałożenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - gdy się od niego odwołujemy. W polskim prawie wciąż istnieje zasada domniemania niewinności i do czasu uprawomocnienia się wyroku skazującego nas nie można powoływać się na to, że dopuściliśmy się naruszenia prawa. A że orzecznictwo stoi po stronie obywateli, zwłaszcza jeśli chodzi o bezprawnie wprowadzone rozporządzeniem ograniczenia i zakazy, to nie mamy tutaj większych obaw.

Podobnie rzecz ma się w przypadku wydania decyzji administracyjnej, dajmy na to popularnego ostatnio Sanepidu – o ukaraniu nas karą administracyjną za niestosowanie się do zapisów z Rozporządzenia. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne: od decyzji wydanej przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny można się odwoływać do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, a w przypadku podtrzymania decyzji o nałożeniu kary – składamy odwołanie do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Postępowanie sądowe także jest dwuinstancyjne, ale ostatnie tendencje w orzecznictwie (szereg orzeczeń WSA w Warszawie z początku stycznia 2021 lub wyrok WSA w Opolu z dnia 27.10.2020r., sygn. II SA/Op 219/20) pokazuje, że sądy uchylają nałożone przez Sanepid kary i potwierdzają argumentację o bezprawności wprowadzonych restrykcji.

Podsumowując, organ administracji rządowej na podstawie umowy cywilnoprawnej o przyznaniu nam pomocy nie posiada kompetencji samodzielnego rozstrzygania spornych kwestii, a tym bardziej windykacji spornych należności. W każdym przypadku o podstawie rozwiązania umowy i obowiązku zwrotu dofinansowania będzie decydował niezależny sąd.

Czy teraz łatwiej podjąć decyzję o otwarciu się? Kancelaria oferuje pomoc przedsiębiorcom, zwłaszcza z branży tanecznej i fitness (których w najbliższym czasie nasi rządzący nie planują odmrażać) w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i strategii na wypadek kontroli. Zapraszam do kontaktu!

Tło

Inne artykuły

 • JAK ZREKOMPENSOWAĆ ODWOŁANE ZAJĘCIA KURSANTOM?

  A co z zajęciami, które Ty odwołujesz? Odrabiać czy nie odrabiać?

 • CZY ODRABIANIE ZAJĘĆ TO PRZYWILEJ?

  Zapisy regulaminów o odrabianiu zajęć czy nieobecności, wcale nie należą do rzadkości.

  I całkiem słusznie!

 • KONKURENCJA "PODKŁADA MI ŚWINIĘ" - CO MOGĘ ZROBIĆ?

  Sprawdź, jak reagować na czyny nieuczciwej konkurencji!

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438