Tło

SPOSOBY ZAKWATEROWANIA OBYWATELI UKRAINY W PRYWATNYCH MIESZKANIACH

SPOSOBY ZAKWATEROWANIA OBYWATELI UKRAINY W PRYWATNYCH MIESZKANIACH

Minął już ponad miesiąc od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę. Efektem tych wydarzeń jest ogromna ilość uchodźców, którzy przekraczają granice Polski. Szacuje się, że do naszego kraju przybyło ponad 2,3 mln obywateli z Ukrainy. Polacy poprzez organizację własnych działań codziennie czynią akty pomocy względem uciekających przed wojną Ukraińców, niestety - często na własną rękę i bez wystarczającego wsparcia ze strony Państwa. Bardzo często oprócz świadczenia pomocy w postaci zaopatrywania potrzebujących

w podstawowe produkty, takie jak jedzenie, ubrania, czy środki czystości, niektórzy przyjmują pod swój dach rodziny zza wschodniej granicy dając im schronienie. O ile dramatyczna sytuacja na Ukrainie to nie czas na to, aby zastanawiać się nad ewentualnymi konsekwencjami, to warto przyjrzeć się aspektom prawnym wynikającym

z uczynku dobrej woli społeczeństwa.

JAKIE SĄ SPOSOBY ZAKWATEROWANIA OBYWATELI UKRAINY W PRYWATNYCH MIESZKANIACH?

1.) Najem okazjonalny

Do specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy dodano autopoprawkę przewidującą zapis, który chroni wynajmujących i stanowi o tym, iż w przypadku zawierania umowy najmu okazjonalnego z uchodźcą z Ukrainy nie będzie stosowany zapis dotyczący konieczności wskazania innego lokalu,

w którym to najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku zażądania przez wynajmującego opróżnienia i opuszczenia lokalu wynajmowanego.

2.) Użyczenie

Umowa bezpłatnego tymczasowego użyczenia - we wspomnianym projekcie, który został przyjęty w poniedziałek zostały zaproponowane regulacje sprzyjające zabezpieczeniu właściciela, który zdecydował się na użyczenie uchodźcy części bądź całości budynku.

3.) Oświadczenie o udzieleniu “gościny”Oświadczenie to jest jedynie potwierdzeniem gościny, które działa podobnie do gościny hotelowej, która jednakże w tym przypadku jest nieodpłatna. Zastosowanie takowego oświadczenia nie wiąże się z konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu cywilnego. Co więcej, dokument taki może również okazać się przydatny dla obywateli Ukrainy będąc na przykład dowodem, w którym można wskazać tymczasowy adres do korespondencji i przedłożyć go w urzędzie.

4.) Oświadczenie o udzieleniu “gościny” - oświadczenie to jest jedynie potwierdzeniem gościny, które działa podobnie do gościny hotelowej, która jednakże w tym przypadku jest nieodpłatna. Zastosowanie takowego oświadczenia nie wiąże się z konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu cywilnego. Co więcej, dokument taki może również okazać się przydatny dla obywateli Ukrainy będąc na przykład dowodem, w którym można wskazać tymczasowy adres do korespondencji i przedłożyć go w urzędzie.

5.) Pekarium

Trudno zdefiniować pekarium, jednakże ma ono miejsce w przypadku, w którym jedna osoba pozostając w stosunkach społecznych chce wyświadczyć drugiej osobie przysługę kierując się chęcią niesienia pomocy humanitarnej bądź też zwykłą grzecznością. W tym przypadku właściciel w każdym momencie może odebrać drugiej osobie to, co jej użyczył i osobie tej nie przysługuje w tej sytuacji żadna ochrona prawna. Warto nadmienić również, że pekarium ma charakter nieodpłatny.

6.) Ustna umowa/oświadczenie.

Można także w sposób dorozumiany zawrzeć ustną umowę czy też złożyć oświadczenie woli, które zgodnie z art 65 Kodeksu cywilnego będzie tłumaczone jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Dla celów dowodowych jednak, aby uniknąć ewentualnych sporów na tym tle.

Należy pamiętać, że zgodnie ze specustawą osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają świadczenie 40 zł za każdy dzień pomocy za jedną osobę. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni, jednak istnieje możliwość podwyższenia kwoty 40 zł jak i wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Tło

Inne artykuły

 • ZACHOWEK - FAKTY I MITY

  Jedni nazywają go zachowkiem, inni zachówkiem. Jedni nie mają pojęcia, do czego to służy, inni na myśl o nim trzęsą się ze strachu.

 • ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY - KTO DZIEDZICZY?

  Witam Cię serdecznie. Zgodnie z obietnicą, opowiem Ci dziś o najczęstszych scenariuszach związanych z dziedziczeniem po zmarłej osobie bliskiej. 

 • ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY - CO DALEJ?

  Witam Cię serdecznie mimo bardzo trudnego tematu. 

  Chciałabym Ci dziś dać kilka wskazówek, co robić, od czego zacząć, kiedy staniesz twarzą w twarz ze stratą bliskiej osoby. Dla każdego jest to niezwykle trudny czas, wiele osób nie potrafi się pozbierać, więc tym bardziej nie masz wtedy głowy do myślenia, co po kolei zrobić pod kątem formalnym. Przejdziemy przez to razem. W kilku wpisach, prostym językiem, wskażę Ci najważniejsze: dokumenty do skompletowania, kwestie do zweryfikowania oraz czynności do podjęcia.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438