Tło

PRAWNIK PRAWNIKOWI NIERÓWNY

PRAWNIK PRAWNIKOWI NIERÓWNY

Prawnik prawnikowi nierówny.

Często znajomi zadają mi pytanie, czym się właściwie ci wszyscy prawnicy różnią? Mamy przecież sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, komorników, notariuszy, doradców podatkowych, aplikantów wszelkiej maści i prawników.

Zacznę od tego, czym się nie różnimy, a nie różnimy się wykształceniem prawniczym. Po 5 latach studiów prawniczych i obronie pracy magisterskiej każdy z nas zostaje prawnikiem. Prawnikiem możesz pozostać całe życie. Jedni pracują w spółkach, jako tzw. in-house lawyer, inni nie wykonują w ogóle swojego zawodu, a jeszcze inni zakładają swoje prawnicze działalności i zajmują się doradztwem prawnym. Taki prawnik może Ci przygotowywać rozmaite pisma i prowadzić w Twoim imieniu korespondencję. Nie może jednak występować w sądzie jako Twój pełnomocnik.

Gdy chcemy iść dalej w świat prawniczy, idziemy na aplikację i zostajemy aplikantami. Idąc na aplikację wybieramy już konkretny zawód, np. adwokata, sędziego czy komornika i w tym kierunku się szkolimy. Po skończonej aplikacji i zdanym egzaminie, możemy dołączyć do kolegów po fachu wykonujących dany zawód.

Sędzia – rozstrzyga daną sprawę w sądzie

Prokurator – najczęściej oskarża w sprawie karnej

Radca prawny i adwokat – to obrońcy pełnomocnicy procesowi, ale też osoby, które przygotują Ci pismo, pozew, apelację, umowę, opinię prawną. Oni także mogą pracować w spółkach jako tzw. in-house lawyer (adwokat nie może jednak pozostawać w stosunku pracy)

Rzecznik patentowy – pomaga w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej

Komornik – przede wszystkim prowadzi egzekucję sądową z majątku dłużnika

Notariusz – sporządza akty notarialne np. przy nabywaniu nieruchomości, testamenty, intercyzy, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadcza notarialnie podpisy i kopie dokumentów

Doradca podatkowy – doradza w bieżących sprawach podatkowych i reprezentuje Cię przed organami podatkowymi

Dodatkowo, taki prawnik może zostać również:

⎯ Inspektorem Danych Osobowych i jak nazwa wskazuje będzie zajmował się ochroną danych osobowych w firmach i instytucjach

⎯ Mediatorem i pomagać rozwiązywać w sposób polubowny spory

Jeżeli wiesz, do czego Ci prawnik potrzebny, z tą krótką ściągawką będzie Ci teraz łatwiej trafić do właściwego człowieka.

Tło

Inne artykuły

  • A CO JEŚLI ZAMACH NA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIAŁBY MIEJSCE W POLSCE?

    Z katalogu przestępstw wymienionych w Rozdziale XVII Kodeksu karnego wybrałam te, które potencjalnie mogłyby odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakieś szczególne przestępstwo za napaść lub zamach na życie / zdrowie kandydata na prezydenta.

  • DZIECKO TEŻ CZŁOWIEK I SWOJE PRAWA MA!

    Ano ma, bo chronią je nie tylko akty prawne statuujące prawa i wolności człowieka, ale również specjalne konwencje i ustawy dedykowane właśnie prawom i wolnościom dzieci.

  • MANDAT OD STRAŻY MIEJSKIEJ ZA JAZDĘ HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ 40 KM/H. CZY TO W OGÓLE LEGALNE?

    Jeżeli jechałaś hulajnogą elektryczną po chodniku i do tego z prędkością ok 30 – 40 km/h, to rzeczywiście straż miejska mogła „wlepić” Ci mandat.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438