Tło

PRAWNE GRANICE KRYTYKI

PRAWNE GRANICE KRYTYKI

Ważny temat, szczególnie w świecie, gdzie znaczna część naszego życia toczy się online, a dzięki poczuciu anonimowości Internetowy "hejt" stał się powszechnym zjawiskiem.

Gdzie więc kończy się dozwolona krytyka, a gdzie zaczyna hejt, za który grozi odpowiedzialność karna?  

Przyjmuje się, że wolność wypowiedzi kończy się tam, gdzie rozpoczyna się sfera prawa zwanego dobrem osobistym. Inaczej mówiąc jesteśmy uprawnieni do wyrażania krytyki sposobu działań, metod postępowania oraz realizacji założeń osób, w szczególności tych pełniących funkcje publiczne, gdzie zakres dozwolonej krytyki jest szerszy, jednakże nie jesteśmy uprawnieni do naruszania dóbr osobistych oraz pomawiania. Krytyka nie powinna przekraczać granic potrzebnych do osiągnięcia społecznego celu oraz nie powinna też zawierać sformułowań obraźliwych. Granice wolności wypowiedzi publicznej przekraczają takie wypowiedzi, które przedstawiają nieprawdziwe informacje o osobach oraz zawierające opinie, które nie mają wystarczającego oparcia w faktach, a mogą być obraźliwe dla danej osoby.

Przykładowo, jeśli nazwiemy X złodziejem, a X nigdy nic nie ukradł, narażamy się na odpowiedzialność karną z tytułu popełnienia przestępstwa zniesławienia (art.212 kk). Jeśli zaś wulgarnie podpiszemy zdjęcie Y wyzywając go od idiotów (użyłam najdelikatniejszego określenia), itp., to możemy odpowiadać karnie za zniewagę Y (art. 216 kk). Oczywiście przy użyciu jednego "hejterskiego" komentarza można odpowiadać za obydwa powyżej wskazane przestępstwa, wszystko zależy od konkretnego przypadku. 

Niezależnie od powyższego, zarówno X jak i Y mogą wytoczyć nam powództwo cywilne i domagać się zapłaty zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Lepiej więc uważać z "hejtem", tym bardziej, że po adresie IP odpowiednie służby raz dwa namierzają sprawcę i swoje złości i frustracje wyładowywać np. na siłowni zamiast w Internecie.

Tło

Inne artykuły

  • ZANIM PODPISZESZ, SKONSULTUJ!

    Konieczność konsultowania umów nie wynika z tego, że ktoś może chcieć nas oszukać. Jednak bardzo często podpisywane przez nas umowy zapewniają słabszą ochronę naszych interesów, niż ochrona wynikająca z przepisów prawa.

  • WNIEŚ SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY!

    Niezapłacony rachunek telefoniczny sprzed 11 lat, mandat za brak biletu autobusowego sprzed 6 lat albo dowolny inny dług sprzed wielu lat - jakież jest nasze zdziwienie, gdy nagle, po tak długim czasie, kiedy już dawno zapomnieliśmy o takich powinnościach dostajemy wyrok sądu nakazujący nam zapłatę.

  • PO JAKIM CZASIE NIE MUSZĘ PŁACIĆ?

    Należy pamiętać, że zgodnie z ogólną zasadą koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438