Tło

LEGALIZACJA PRACY OBYWATELI UKRAINY W POLSCE

LEGALIZACJA PRACY OBYWATELI UKRAINY W POLSCE

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w celu legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy, niezbędnym jest uzyskanie dla niego jeden z niżej wymienionych dokumentów:

1. oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

2. zezwolenie na pracę.

W tej części artykułu opisana zostanie procedura uzyskania oświadczeniowa dla obywateli Ukrainy.

Jak wygląda procedura złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy?

Do wypełnionego oświadczenia należy zgromadzić następujące dane:

1. Dane pracodawcy;

2. Dane obywatela Ukrainy;

3. Oznaczenie pracy jaka ma zostać wykonywana;

4. Wysokość wynagrodzenia brutto;

5. Okres wykonywania pracy.

Jako załącznik oświadczenia, złożyć należy także następujące dokumenty:

1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

3. potwierdzenie dokonania wpłaty za wpis do ewidencji oświadczeń w wysokości 30 zł.

Wypełnione oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń pracodawca składa do właściwego urzędu pracy ze względu na siedzibę przedsięborstwa, jest to możliwe także elektronicznie poprzez platformę www.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w termie 7 dni od złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obcokrajowcowi ma obowiązek dokonania wpisu do ewidencji lub poinformowania o odmowie dokonania wpisu, chyba że niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W takim wypadku termin ulega przedłużeniu o kolejne 30 dni.

Przez jaki okres obywatel Ukrainy może legalnie wykonywać pracę na mocy oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy?

Zgodnie z informacjami na stronie rządowej, maksymalny okres wykonywania pracy przez obywatela Ukrainy nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wskazany 6-cio miesięczny okest jest niezależny od liczby pracodawców powierzających pracę na podstawie oświadczenia.

Czy po wpisie do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest możliwa zmiana pracodawcy?

Odpowiedź jest twierdząca, należy jednak pamiętać, że kolejny pracodawca jest zobowiązany uzyskać dla obywatela Ukrainy nowy wpis oświadczenia o powierzeniu pracy w ewidencji prowadzonej przez urząd pracy zgodnie ze wskazaną wyżej procedurą.

Powyższy wpis został opracowany na dzień 03.03.2022 – należy na bieżąco śledzić przepisy na stronach rządowych, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju i za granicą.

Tło

Inne artykuły

 • ZACHOWEK - FAKTY I MITY

  Jedni nazywają go zachowkiem, inni zachówkiem. Jedni nie mają pojęcia, do czego to służy, inni na myśl o nim trzęsą się ze strachu.

 • ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY - KTO DZIEDZICZY?

  Witam Cię serdecznie. Zgodnie z obietnicą, opowiem Ci dziś o najczęstszych scenariuszach związanych z dziedziczeniem po zmarłej osobie bliskiej. 

 • ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY - CO DALEJ?

  Witam Cię serdecznie mimo bardzo trudnego tematu. 

  Chciałabym Ci dziś dać kilka wskazówek, co robić, od czego zacząć, kiedy staniesz twarzą w twarz ze stratą bliskiej osoby. Dla każdego jest to niezwykle trudny czas, wiele osób nie potrafi się pozbierać, więc tym bardziej nie masz wtedy głowy do myślenia, co po kolei zrobić pod kątem formalnym. Przejdziemy przez to razem. W kilku wpisach, prostym językiem, wskażę Ci najważniejsze: dokumenty do skompletowania, kwestie do zweryfikowania oraz czynności do podjęcia.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438