Tło

LEGALIZACJA PRACY OBYWATELI UKRAINY W POLSCE

LEGALIZACJA PRACY OBYWATELI UKRAINY W POLSCE

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w celu legalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy, niezbędnym jest uzyskanie dla niego jeden z niżej wymienionych dokumentów:

1. oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy

2. zezwolenie na pracę.

W tej części artykułu opisana zostanie procedura uzyskania oświadczeniowa dla obywateli Ukrainy.

Jak wygląda procedura złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy?

Do wypełnionego oświadczenia należy zgromadzić następujące dane:

1. Dane pracodawcy;

2. Dane obywatela Ukrainy;

3. Oznaczenie pracy jaka ma zostać wykonywana;

4. Wysokość wynagrodzenia brutto;

5. Okres wykonywania pracy.

Jako załącznik oświadczenia, złożyć należy także następujące dokumenty:

1. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

2. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

3. potwierdzenie dokonania wpłaty za wpis do ewidencji oświadczeń w wysokości 30 zł.

Wypełnione oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń pracodawca składa do właściwego urzędu pracy ze względu na siedzibę przedsięborstwa, jest to możliwe także elektronicznie poprzez platformę www.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w termie 7 dni od złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obcokrajowcowi ma obowiązek dokonania wpisu do ewidencji lub poinformowania o odmowie dokonania wpisu, chyba że niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W takim wypadku termin ulega przedłużeniu o kolejne 30 dni.

Przez jaki okres obywatel Ukrainy może legalnie wykonywać pracę na mocy oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy?

Zgodnie z informacjami na stronie rządowej, maksymalny okres wykonywania pracy przez obywatela Ukrainy nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wskazany 6-cio miesięczny okest jest niezależny od liczby pracodawców powierzających pracę na podstawie oświadczenia.

Czy po wpisie do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest możliwa zmiana pracodawcy?

Odpowiedź jest twierdząca, należy jednak pamiętać, że kolejny pracodawca jest zobowiązany uzyskać dla obywatela Ukrainy nowy wpis oświadczenia o powierzeniu pracy w ewidencji prowadzonej przez urząd pracy zgodnie ze wskazaną wyżej procedurą.

Powyższy wpis został opracowany na dzień 03.03.2022 – należy na bieżąco śledzić przepisy na stronach rządowych, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju i za granicą.

Tło

Inne artykuły

  • WYBORY PARLAMENTARNE 2023 - TO MUSISZ WIEDZIEĆ!

    Zapraszam na lekcję o Konstytucji RP – dla Ciebie i dla mnie najważniejszym akcie prawnym w Polsce.

  • SPORTOWE TALENTY

    Rodzicu, dowiedz się co czeka Ciebie i Twoje dziecko od września!

  • CZY W CV MOŻESZ LEGALNIE MINĄĆ SIĘ Z PRAWDĄ?

    Myślę, że jest to dobra okazja, żeby opowiedzieć Ci trochę o małych kłamstewkach w CV. Przecież każdy z nas aplikując do nowej pracy chce wypaść jak najlepiej! Może w takim razie można dodać sobie kilka lat doświadczenia zawodowego, jakiś kursik czy studia podyplomowe?

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438