Tło

INFO DOT. MOŻLIWOŚCI WJAZDU DO POLSKI PRZEZ OBYWATELI UKRAINY

INFO DOT. MOŻLIWOŚCI WJAZDU DO POLSKI PRZEZ OBYWATELI UKRAINY

Najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy w sprawie możliwości wjazdu do Polski:

Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie któregoś z poniższych dokumentów:

1. ruchu bezwizowego, posiadając paszport biometryczny;

2. wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

3. wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

4. posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

5. wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

6. zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy (art. 32 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).

Należy pamiętać, że okres legalnego pobytu na terenie Polski jest zależny od dokumentu, na podstawie którego obywatel Ukrainy przekracza granicę z Polską.

W przypadku przekraczania granicy w ramach ruchu bezwizowego, obywatele Ukrainy, posiadający paszport biometryczny mogą wjeżdżać do Polski bez wiz, a legalny pobyt będzie trwał do 90 dni.

Zarówno w przypadku wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C), jak i wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen oraz posiadanych zezwoleń, obywatel Ukrainy może przebywać legalnie na terenie Polski przez czas ściśle określony w dokumencie. W przypadku wiz wydanych przez organy polskie obywatel bez opuszczania kraju będzie mógł pozostać w polsce przez kolejne 90 dni, pod warunkiem jednak, że ma paszport biometryczny. Do państw obszaru Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia.

Inaczej ma się sytuacja, gdy obywatel Ukrainy nie posiada paszportu, może on wtedy wjechać do Polski korzystając z tzw. wjazdu nadzwyczajnego, pozostając w kraju jednak nie dłużej niż 15 dni po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Co istotne, od 25 lutego 2022 roku polskie władze zezwalają wszystkim obywatelom Ukrainy na przekraczanie polskiej granicy na podstawie dowolnego innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, zwłaszcza w przypadku dzieci.

Na granicy Polski lub w jakimkolwiek innym oddziale Straży Granicznej obywatel Ukrainy może co do zasady ubiegać się o ochronę międzynarodową. Decyzję w tej sprawie podejmuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej pobyt w Polsce jest legalny, jednak należy pamiętać, że do momentu zakończenia procedury udzielania ochrony międzynarodowej nie można przekroczyć polskiej granicy.

Straż Graniczna Ukrainy informowała, że kraju co do zasady nie mogą opuszczać mężczyźni w wieku 18-60.

Niezależnie od powyższych rozwiązań prawnych, obywatele Ukrainy będą mogli kontynuować legalny pobyt w Polsce w czasie epidemii COVID-19, na podstawie specjalnych przepisów. Warto zapoznać się ze wskazanymi rozwiązaniami dla cudzoziemców, które dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/.../epidemia-koronawirusa--specjalne...

Na terenie Polski funkcjonują ośrodki dla cudzoziemców, których dane kontaktowe dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/udsc/osrodki-dla-cudzoziemcow

Pamiętaj! Bieżące informacje dla obywateli Ukrainy pubikowane są na stronach rządowych w języku polskim, angielskim i ukraińskim – ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację, należy sprawdzać je na bieżąco:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Tło

Inne artykuły

 • ZACHOWEK - FAKTY I MITY

  Jedni nazywają go zachowkiem, inni zachówkiem. Jedni nie mają pojęcia, do czego to służy, inni na myśl o nim trzęsą się ze strachu.

 • ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY - KTO DZIEDZICZY?

  Witam Cię serdecznie. Zgodnie z obietnicą, opowiem Ci dziś o najczęstszych scenariuszach związanych z dziedziczeniem po zmarłej osobie bliskiej. 

 • ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY - CO DALEJ?

  Witam Cię serdecznie mimo bardzo trudnego tematu. 

  Chciałabym Ci dziś dać kilka wskazówek, co robić, od czego zacząć, kiedy staniesz twarzą w twarz ze stratą bliskiej osoby. Dla każdego jest to niezwykle trudny czas, wiele osób nie potrafi się pozbierać, więc tym bardziej nie masz wtedy głowy do myślenia, co po kolei zrobić pod kątem formalnym. Przejdziemy przez to razem. W kilku wpisach, prostym językiem, wskażę Ci najważniejsze: dokumenty do skompletowania, kwestie do zweryfikowania oraz czynności do podjęcia.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438