Tło

IDZIESZ NA STRAJK? ZRÓB SOBIE POWTÓRKĘ Z ZATRZYMANIA!

Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Dlatego m.in. nie warto ukrywać swoich danych osobowych czy odmawiać okazania dokumentu tożsamości.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU ZATRZYMANIA?

Zabrzmi to trywialnie, ale w pierwszej kolejności- uspokój się, opanuj nerwy, emocje.

Po drugie, dowiedz się w związku z jakim przepisem zostałeś zatrzymany i gdzie będziesz przewieziony. Najczęściej, jeszcze przed przesłuchaniem w Prokuraturze, jest to Komisariat Policji, ale w dużych miastach jest ich kilka.

Po trzecie: żądaj kontaktu z bliską osobą i prawnikiem. Nie składaj zeznań bez udziału prawnika ani nic nie podpisuj! Złożenie wyjaśnień bez odpowiedniego przygotowania może skutecznie utrudnić Ci dalszą obronę w sprawie.

Ponadto, poza prawem do niezwłocznego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym i bezpośredniej z nim rozmowy oraz prawem do kontaktu z osobą bliską, PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO:

- informacji o przyczynie zatrzymania i bycia wysłuchanym,
- złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie,
- bezpłatnej pomocy tłumacza, jeśli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego,
- otrzymania odpisu protokołu zatrzymania,
- niezbędnej pomocy medycznej,
- jeśli nie jesteś obywatelem polskim- prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub odpowiednim przedstawicielem dyplomatycznym,
- prawo do zawiadomienia pracodawcy, uczelni, szkoły, dowódcy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem zatrzymanego lub przedsiębiorstwem, za które jest on odpowiedzialny

JAK DŁUGO TRWA ZATRZYMANIE?

Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Należy go także zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora.

Ponadto zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.

Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne.

WAŻNE: Jeżeli zostałeś zatrzymany a następnie został Ci przedstawiony zarzut, ale samo zatrzymanie nie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, w szczególności jeżeli w trakcie zatrzymania użyto siły fizycznej, zniszczono mienie, zastraszano Cię czy uniemożliwiono Ci kontakt z adwokatem - powinieneś złożyć zażalenie na zatrzymanie domagając się zbadania jego zasadności, legalności i prawidłowości.

Tło

Inne artykuły

 • ZASADY PRAWA KARNEGO

  Witam Cię ponownie w świecie prawa karnego.

  Jak każda dziedzina wiedzy, prawo karne również ma swoich kilka koronnych zasad.

 • W JAKI SPOSÓB MOŻNA POPEŁNIĆ PRZESTĘPSTWO?

  Witam Cię ponownie w świecie prawa karnego!

  Wiem, że pytanie „W jaki sposób można popełnić przestępstwo?” brzmi przewrotnie, szczególnie, gdy pisze o tym adwokat. I już uprzedzam pytania – nie, to nie będzie poradnik dla młodych przestępców.

 • KATASTROFA EKOLOGICZNA W ODRZE

  Witam Cię ponownie.

  W ostatnim tygodniu wszyscy żyjemy katastrofą ekologiczną, która dzieje się na naszych oczach. Z Odry wciąż wyławiane są kolejne śnięte ryby, przez kilka dni pojawiło się co najmniej kilka możliwych przyczyn tego dramatu i co najmniej kilka możliwych scenariuszy co dalej.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438