Tło

GDY FORMA MA ZNACZENIE

GDY FORMA MA ZNACZENIE

Tak, Moi Drodzy, forma ma znaczenie! I nie tylko latem na plaży ale też w codziennym życiu.

Kodeks cywilny (dalej: kc) przewiduje kilka form czynności prawnych (dla ułatwienia przyjmijmy dziś, że będzie to umowa):

→ dokumentowa = treść zawartej przez Ciebie umowy wyrażona jest w formie jakiegoś dokumentu, z którego wynika właśnie, na co się umówiłeś (może być to też nagranie video),

zwykła forma pisemna = umowa spisana na kartce papieru i podpisana przez obie strony,

→ akt notarialny = umowa zawarta przed notariuszem, spisana przez notariusza, odczytana i podpisana przez notariusza,

→ forma elektroniczna = tak, mamy XXI wiek, więc np. maile, z których można zrozumieć, jaka jest treść umowy, są ok,

→ forma pisemna z datą pewną = umowa zawarta w formie pisemnej, ale dodatkowo opatrzona urzędowym poświadczeniem, że została zawarta w określonym dniu,

→ forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym = umowa, pod którą notariusz potwierdza, że Ty to Ty.

I tak sobie można dowolnie wybierać formę umowy?

No nie zawsze.

Kc zastrzega, że są takie czynności prawne, które:

• dla swojej ważności muszą być zawarte w określonej formie – inaczej czynność taka jest NIEWŻNA! Np. do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości – KONIECZNA jest forma aktu notarialnego, do zawarcia umowy najmu okazjonalnego – KONIECZNA jest forma pisemna.

• dla wywołania konkretnego skutku prawnego, wymagają zachowania konkretnej formy czynności prawnej – np. gdy zawierasz umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania – forma pisemna daje Ci możliwość dochodzenia od drugiej strony odszkodowania, jeżeli do sprzedaży nie dojdzie. Ale zawarcie tej samej umowy w formie aktu notarialnego da Ci dodatkowo możliwość dochodzenia przed sądem zawarcia umowy, na którą się umówiłeś.

• dla celów dowodowych wymagają zachowania konkretnej formy – np. umowa dostawy powinna być zawarta w formie pisemnej. Niedopilnowanie tej formy spowoduje, że w sądzie nie będziesz mógł przedstawić świadków, którzy potwierdzą, że zawarłeś umowę.

Jeżeli masz wątpliwości, czy zawierana przez Ciebie umowa ma właściwą formę, wujek google, kc czy szybka konsultacja z prawnikiem powinny je rozwiać.

Tło

Inne artykuły

  • A CO JEŚLI ZAMACH NA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIAŁBY MIEJSCE W POLSCE?

    Z katalogu przestępstw wymienionych w Rozdziale XVII Kodeksu karnego wybrałam te, które potencjalnie mogłyby odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakieś szczególne przestępstwo za napaść lub zamach na życie / zdrowie kandydata na prezydenta.

  • DZIECKO TEŻ CZŁOWIEK I SWOJE PRAWA MA!

    Ano ma, bo chronią je nie tylko akty prawne statuujące prawa i wolności człowieka, ale również specjalne konwencje i ustawy dedykowane właśnie prawom i wolnościom dzieci.

  • MANDAT OD STRAŻY MIEJSKIEJ ZA JAZDĘ HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ 40 KM/H. CZY TO W OGÓLE LEGALNE?

    Jeżeli jechałaś hulajnogą elektryczną po chodniku i do tego z prędkością ok 30 – 40 km/h, to rzeczywiście straż miejska mogła „wlepić” Ci mandat.

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438