Tło

DZIECKO TEŻ CZŁOWIEK I SWOJE PRAWA MA!

Dziecko też człowiek i swoje prawa ma!

Ano ma, bo chronią je nie tylko akty prawne statuujące prawa i wolności człowieka, ale również specjalne konwencje i ustawy dedykowane właśnie prawom i wolnościom dzieci.

Mamy więc:

→ Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20.11.1989 r.

→ Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r.

→ Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6.01.2000 r.

→ Ustawę Kodeks Rodzinny i opiekuńczy z dnia 25.02.1964 r. Czy ostatnio głośną Ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich z dnia 13.05.2016 r.

A to oczywiście nie wszystko!

Prawa dziecka dzielą się na 4 podstawowe kategorie:

✓ praw osobistych – podstawy podstaw, jak np. prawo do: życia, tożsamości, własnych poglądów czy informacji.

Co mówią na ten temat przepisy?

Art. 12 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka:

1. Państwa-Strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałość dziecka.

✓ praw politycznych lub publicznych – prawo do: uczestniczenia w społeczeństwie, posiadania i wyrażania własnych poglądów.

Dowód:

Art. 34 ust. 1 Konstytucji RP: Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi.

✓ praw socjalnych – np. prawo do: godnych warunków życia, odpoczynku czy opieki zdrowotnej.

Co na to przepisy?

Art. 31 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka:

Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.

✓ praw ekonomicznych – np. zarabiania, posiadania własnego majątku, czy prawo do nauki.

Serio?

Art. 101 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

Czy w takim razie nadal będziesz powtarzać swojemu dziecku, że dzieci i ryby głosu nie mają?

Nie samymi prawami człowiek żyje! Dzieci też mają obowiązki!

Na przykład:

Art. 91 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakazuje dzieciom, które mają dochody z własnej pracy i mieszkają u rodziców dokładać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny. Dzieci zaś, które jeszcze nie zarabiają, zobowiązane są pomagać rodzicom w obowiązkach domowych!

Lub

Art. 35 Prawa oświatowego nakłada na dzieci obowiązek nauki (uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej lub nauka zawodu) do ukończenia 18 roku życia. I nie ma przebacz! Obowiązek szkolny (obowiązek ukończenia szkoły podstawowej) rozpoczyna się, gdy dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia podstawówki, nie dłużej niż do 18 roku życia dziecka.

Tło

Inne artykuły

  • MANDAT OD STRAŻY MIEJSKIEJ ZA JAZDĘ HULAJNOGĄ ELEKTRYCZNĄ 40 KM/H. CZY TO W OGÓLE LEGALNE?

    Jeżeli jechałaś hulajnogą elektryczną po chodniku i do tego z prędkością ok 30 – 40 km/h, to rzeczywiście straż miejska mogła „wlepić” Ci mandat.

  • CZY MÓJ BYŁY MĄŻ MOŻE NIE ZAJMOWAĆ SIĘ DZIEĆMI SKORO REGULARNIE PŁACI ALIMENTY?

    Z pewnością sąd, orzekając o sprawowaniu przez Was opieki nad dziećmi i wymiarze alimentów, przewidział w jakim wymiarze czasowym były mąż powinien utrzymywać z dziećmi kontakt, a dodatkowo orzekł o wysokości należnych alimentów.

  • NAKAZ ZAPŁATY DOTYCZĄCY NIEOPŁACONEJ FAKTURY SPRZED 10 LAT! CO ROBIĆ?

    Co można zrobić z takim nakazem zapłaty za fakturę sprzed lat?

Tło

Napisz do nas

Potrzebujesz szybko i zdalnie skonsultować swój problem?
Skorzystaj z porady prawnej online za pomocą naszego formularza kontaktowego.
Po wysłaniu zapytania dostaniesz w odpowiedzi zwrotnej informację z wyceną usługi prawnej.

*pola wymagane

Kancelaria Adwokacka Monika Cichocka

spotkania z Klientami odbywają się pod adresem: 
ul. Towarowa 35 lok. 50
(II piętro, wejście od ulicy Wolskiej),
00-869 Warszawa

NIP: 5272592879

nr konta: mBank:
88 1140 2004 0000 3302 7712 7438