Prawo pracy

Świadczymy pomoc prawną zarówno pracownikom w sprawach związanych z odwołaniami wypowiedzeń umów o pracę (uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, wypłata odszkodowań z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę), dochodzenia wynagrodzeń od pracodawcy, jak i reprezentujemy małe oraz duże podmioty gospodarcze zapewniając bieżącą obsługę prawną ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia pracowników.

Sprawy z zakresu prawa pracy, jakimi się zajmujemy to: 

 • o zapłatę wynagrodzenia,
 • o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • mobbing,
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy,
 • roszczenia z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone,
 • o zapłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • roszczenia z tytułu wypadków przy pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy.

Kontakt:

Telefon : +48 793 705 405

Email: mcichocka@kancelariacichocka.pl

Czynne od : 10:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku