Prawo karne

Jesteś podejrzanym/oskarżonym/ skazanym?

Kancelaria oferuje obronę w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę i postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w toku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego. Analizujemy możliwość zastosowania instytucji procesowych takich jak dobrowolne poddanie się karze czy tez możliwość warunkowego umorzenia postępowania.

Sporządzamy również pisma procesowe i wnioski dowodowe, wnioski o zawieszenie lub odroczenie wykonywania orzeczonej kary lub rozłożenie zasądzonej grzywny na raty.

Reprezentujemy również skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary).

Jesteś pokrzywdzonym?

Reprezentujemy także osoby pokrzywdzone w postępowaniu przygotowawczym oraz w sądowym (oskarżyciel posiłkowy) przed sądem I i II instancji oraz w postępowaniu kasacyjnym. Dochodzimy roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym.

Kontakt:

Telefon : +48 793 705 405

Email: mcichocka@kancelariacichocka.pl

Czynne od : 10:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku