Prawo gospodarcze

W ramach tej dziedziny oferujemy : 

  • kompleksową obsługę prawna podmiotów gospodarczych (firm i spółek);
  • pomoc prawną przy zakładaniu działalności gospodarczej;
  • rejestrację spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • sporządzanie i weryfikację umów handlowych;
  • windykację należności podmiotów gospodarczych (firm i spółek);
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych (firm i spółek) w sporach sądowych;
  • sporządzanie uchwał dla spółek;
  • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych.

Kontakt:

Telefon : +48 793 705 405

Email: mcichocka@kancelariacichocka.pl

Czynne od : 10:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku