Prawo cywilne

Reprezentujemy Klientów w sprawach o ochronę dóbr osobistych, dochodzimy w imieniu Klientów odszkodowań i zadośćuczynień, prowadzimy także sprawy o zapłatę i o zniesienie współwłasności.

Pomagamy w konstruowaniu umów – przygotowujemy kompleksowo całą umowę bądź redagujemy jej treść i dbamy, by interesy naszych Klientów były odpowiednio zabezpieczone.

W ramach tej dziedziny przygotowujemy: 

 • opinie prawne;
 • pisma na etapie przedsądowym, w tym wezwania do zapłaty;
 • zawezwania do próby ugodowej;
 • pisma procesowe w postępowaniu przed Sądem I i II instancji w tym w szczególności:
 • pisma wszczynające postępowanie: pozwy, wnioski
 • odpowiedzi na pozwy oraz odpowiedzi na wnioski,
 • sprzeciwy od nakazów zapłaty,
 • zarzuty od nakazów zapłaty,
 • zażalenia,
 • apelacje,
 • skargi kasacyjne od prawomocnych wyroków,
 • skargi o wznowienie postępowania,
 • skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • skargi na orzeczenia referendarzy sądowych,
 • skargi na czynności komorników,
 • wnioski o zwolnienie od kosztów sądowych
 • wnioski o zabezpieczenie roszczeń
Reprezentujemy także Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

Kontakt:

Telefon : +48 793 705 405

Email: mcichocka@kancelariacichocka.pl

Czynne od : 10:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku