Prawo autorskie i prawa pokrewne

Pomagamy chronić takie przejawy ludzkiej działalności jak twórczość muzyczna, literacka, choreografia, dziennikarstwo, malarstwo, rzeźba, architektura.

Sporządzamy, negocjujemy i analizujemy umowy dotyczące praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych, doradzamy jak chronić autorskie prawa osobiste, reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, odpowiadamy jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy związane z prawami autorskimi i pokrewnymi.

Kontakt:

Telefon : +48 793 705 405

Email: mcichocka@kancelariacichocka.pl

Czynne od : 10:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku