O KANCELARII

Główną ideą mojej działalności jest stworzenie Kancelarii bliskiej ludziom. Misją natomiast, aby pomoc prawna była świadczona przez rzetelnego prawnika w najwyższej jakości, a przystępnej formie.

Jestem adwokatem, który:

  • nie myśli utartymi schematami i jest otwarty na niestandardowe rozwiązania przy jednoczesnym przestrzeganiu norm etycznych,
  • nie tworzy dystansu i który nie jest nieprzystępny, ale przeciwnie – dba o atmosferę sprzyjającą pogłębianiu relacji zaufania na tyle, że nie strach powiedzieć wszystko – bez obawy, że się zostanie odrzuconym lub osądzonym przed zapadnięciem wyroku,
  • zachowa konieczny obiektywizm połączony z doświadczeniem i wiedzą w nawet najtrudniejszej sytuacji,
  • mówi po ludzku, jest dla ludzi i zajmuje się ich sprawami jak swoimi własnymi – osobiście i z najwyższą starannością.

To właśnie chęć wykonywania pracy blisko drugiego człowieka, niesienia mu pomocy i wskazywania rozwiązań z sytuacji, z których zdawałoby się nie ma wyjścia spowodowały wybór przeze mnie tego zawodu, zaś chęć indywidualnego podejścia do każdego Klienta i poświęcenia mu tyle czasu, ile wymaga dana sytuacja zainspirowały mnie do założenia swojej własnej Kancelarii.

Wszystkie sprawy, jakie trafiają do kancelarii prowadzę osobiście. Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie cywilnym – począwszy od roszczeń o ochronę dóbr osobistych, odszkodowania, zadośćuczynienie, konstrukcję umów, zabezpieczeń kontraktowych, windykację należności, a także prawie pracy. Głównie w swojej działalności zajmuję się jednak sprawami rozwodowymi i dotyczącymi roszczeń alimentacyjnych. Jako że bliski jest mi sport i rynek muzyczny, prowadzę także szkolenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej trenerów i instruktorów oraz ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych. Choć siedziba Kancelarii zlokalizowana jest w Warszawie, świadczę pomoc prawną na terenie całego kraju zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym – w ramach stałej obsługi, jak również doraźnie w odpowiedzi na indywidualne zlecenia. 

Adwokat Monika Cichocka

Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie, z wyróżnieniem ukończyła zarówno studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak i aplikację adwokacką odbywaną przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, zaś z egzaminów adwokackich uzyskała dwie oceny celujące.

Jest absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego – The University of Florida Fredric G. Levin College of Law with the University of Warsaw oraz uzyskał tytuł licencjata na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Równie dobrze jak na sali sądowej czuje się na parkiecie, bo prywatnie pasjonuje ją taniec i kultura Jamajki, którą miała okazję wielokrotnie odwiedzać.