Idea i misje

 

Główną ideą mojej działalności jest stworzenie Kancelarii bliskiej ludziom. Misją natomiast, aby pomoc prawna była świadczona przez rzetelnego prawnika w najwyższej jakości, a przystępnej formie.

Jestem adwokatem, który:

  • nie myśli utartymi schematami i jest otwarty na niestandardowe rozwiązania przy jednoczesnym przestrzeganiu norm etycznych,
  • nie tworzy dystansu i który nie jest nieprzystępny, ale przeciwnie – dba o atmosferę sprzyjającą pogłębianiu relacji zaufania na tyle, że nie strach powiedzieć wszystko – bez obawy, że się zostanie odrzuconym lub osądzonym przed zapadnięciem wyroku,
  • zachowa konieczny obiektywizm połączony z doświadczeniem i wiedzą w nawet najtrudniejszej sytuacji,
  • mówi po ludzku, jest dla ludzi i zajmuje się ich sprawami jak swoimi własnymi – osobiście i z najwyższą starannością.

To właśnie chęć wykonywania pracy blisko drugiego człowieka, niesienia mu pomocy i wskazywania rozwiązań z sytuacji, z których zdawałoby się nie ma wyjścia spowodowały wybór przeze mnie tego zawodu, zaś chęć indywidualnego podejścia do każdego Klienta i poświęcenia mu tyle czasu, ile wymaga dana sytuacja zainspirowały mnie do założenia swojej własnej Kancelarii.