Najczęstsze pytania osób zwracających się o poradę do naszej kancelarii dotyczą zakresu prowadzonych spraw. Zajmuję się głównie prawem cywilnym w szerokim ujęciu: od prawa rodzinnego (rozwody, alimenty), spadkowego, odszkodowawczego (szkody komunikacyjne, szkody na osobach), windykacją, konstruowaniem i opiniowaniem umów oraz prawem pracy. Zdarza mi się także poprowadzić sprawy z zakresu prawa karnego.

Zapraszam do kontaktu!